I detta avsnitt har vi sett tre Jeff Lieberman-filmer: Squirm (1976), Blue Sunshine (1978) och Just Before Dawn (1981).

Download: MP3