I detta avsnitt har vi sett två filmer om osynliga män: The Invisible Man Appears (1949) och The Invisible Man vs. The Human Fly (1957).

Download: MP3