I detta avsnitt har vi sett två zombie-filmer: Curse of the Blind Dead (2020) och The Living Dead at Manchester Morgue (1974).

Download: MP3