I detta avsnitt har vi sett 3 Philip Ridley-filmer: The Reflecting Skin (1990), The Passion of Darkly Noon (1995) och Heartless (2009).

Download: MP3