I detta avsnitt har vi sett två David Lynch-filmer: Dune (1984) och Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992).

Download: MP3