I detta avsnitt har vi sett två David Lynch-filmer: Eraserhead (1977) och Inland Empire (2006).

Download: MP3