I detta avsnitt har vi sett tre filmer utan tydligt tema (smittor kanske?): Vittra (2012), Salem’s Lot (1979) och Antiviral (2012).

Download: MP3