I detta avsnitt har vi sett två filmer med ett extremt tunt fågelskrämmetema: Jeepers Creepers (2001) och Dark Night of the Scarecrow (1981). Download: MP3  

More