I detta avsnitt har vi sett två till Walerian Borowczyk-filmer: Behind Convent Walls (1978) och Dr. Jekyll And His Women (1981).

Download: MP3