I detta avsnitt har vi sett tre Charles Bronson-filmer: Death Wish (1974), Death Wish II (1982) och Death Wish 3 (1985).

Download: MP3