I detta avsnitt har vi sett tre filmer om osynliga män: The Invisible Man (1933), The Invisible Man Returns (1940) och The Invisible Man’s Revenge (1944).

Download: MP3