I detta avsnitt har vi sett två geggiga filmer: The Incredible Melting Man (1977) och The Stuff (1985).

Download: MP3