I detta avsnitt har vi sett tre Jean Rollin-filmer: The Rape of the Vampire (1968), The Nude Vampire (1970) och The Shiver of the Vampires (1971).

Download: MP3