I detta avsnitt har vi sett två filmer om mäns rädsla för kvinnor: Mother Joan of the Angels (1961) och The Witch (2015).

Download: MP3