I detta avsnitt har vi sett två hopkok till skräckfilmer: Blood Bath (1966) och A Night to Dismember (1983).

Download: MP3