Podcast 3: Creepy Scarecrow

I detta avsnitt har vi sett två filmer med ett extremt tunt fågelskrämmetema: Jeepers Creepers (2001) och Dark Night of the Scarecrow (1981). Download: MP3  

More

Podcast 2: Beyond the Laugh

I detta avsnitt har vi sett två för Magnus tidigare okända filmer: Beyond the Darkness (1979) och Evil Laugh (1986). Download: MP3  

More

Podcast 1: Village of the Corn

I detta avsnitt har vi sett två remakes: Children of the Corn (2009) och John Carpenter’s Village of the Damned (1995). Download: MP3

More