I detta avsnitt har vi sett tre Hammer-filmer: The Vampire Lovers (1970), Lust for a Vampire (1971) och Twins of Evil (1971). Download: MP3   

More